IEC

GIỚI THIỆU VỀ SGA

GIỚI THIỆU CHUNG

Hệ thống Trường Mầm non Quốc Tế Saigon Academy là trường tiên phong áp dụng chương trình giáo dục sớm theo "phương án 0 tuổi" tại TP.HCM.

SGA tiên phong với phương pháp dạy trong linh hoạt, học trong trò chơi, giáo viên dạy có chủ ý nhưng trẻ em tiếp nhận tự nhiên. Ở giai đoạn trước 6 tuổi này, trẻ em sẽ được kích hoạt tư duy khai mở tiềm năng trí tuệ của não bộ một cách tối đa nhằm phát triển toàn diện về ngôn ngữ, trí tuệ, tư duy, thể chất, tính cách, kỹ năng sống và tiềm năng về năng khiếu.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Chương trình GIÁO DỤC SỚM 0 TUỔI gồm 8 lĩnh vực phát triển toàn diện cho trẻ, được thiết kế dựa trên 56 chỉ số phát triển quan trọng nhằm xác định các mục tiêu học tập cơ bản đối với trẻ nhỏ: lĩnh vực ngôn ngữ Tiếng Việt & Tiếng Anh ...

Kỹ năng học tập suốt đời

Giáo dục nhân cách

Khoa học và kỹ thuật

Tin tức

EARLY BIRDS SCHOLARSHIP

Early birds scholarship

- Completing the main course of 1 time 1 year study before May 31, 2016 will be supported 60% of tuition.

- Completing the main course of 1 time 1 year study before August 15, 2016 will be supported up to 50% of tuition.

 

Investment package for tuition

- Attractive 5-year, 6-year, 12-year investment packages with 0% interest installment policy for 144 months and up to 70% savings.

- Parents are refunded 100% of the value after the end of the investment package period. Please contact the Hotline or leave information for detailed advice.

 

Please contact the Hotline or leave information for detailed advice.

Register to receive

Scholarship up to 70%