IEC

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Chương trình GIÁO DỤC SỚM 0 TUỔI gồm 8 lĩnh vực phát triển toàn diện cho trẻ, được thiết kế dựa trên 56 chỉ số phát triển quan trọng nhằm xác định các mục tiêu học tập cơ bản đối với trẻ nhỏ: lĩnh vực ngôn ngữ Tiếng Việt & Tiếng Anh ...

Chương trình trung học

 • Toán
 • Ngôn ngữ
 • Khoa học tự nhiên
 • Một số môn học khác theo qui chế tốt nghiệp của mỗi chương trình

Chương trình Tiểu học

 • Toán
 • Ngôn ngữ
 • Khoa học tự nhiên
 • Một số môn học khác theo qui chế tốt nghiệp của mỗi chương trình

Chương trình Tiểu học

 • Toán
 • Ngôn ngữ
 • Khoa học tự nhiên
 • Một số môn học khác theo qui chế tốt nghiệp của mỗi chương trình

Đội ngũ giáo dục

iSchool's teacher

Teacher Kenneth Shane M.Cuevas

Sư tiến bộ về ngoại ngữ của các em học sinh, thông qua việc giao tiếp với tôi sau các buổi học và thậm chí là chào hỏi khi gặp tôi, là món quà quý giá nhất mà tôi nhận được trong suốt thời gian giảng dạy tại iSchool.

Tin tức

EARLY BIRDS SCHOLARSHIP

Early birds scholarship

- Completing the main course of 1 time 1 year study before May 31, 2016 will be supported 60% of tuition.

- Completing the main course of 1 time 1 year study before August 15, 2016 will be supported up to 50% of tuition.

 

Investment package for tuition

- Attractive 5-year, 6-year, 12-year investment packages with 0% interest installment policy for 144 months and up to 70% savings.

- Parents are refunded 100% of the value after the end of the investment package period. Please contact the Hotline or leave information for detailed advice.

 

Please contact the Hotline or leave information for detailed advice.

Register to receive

Scholarship up to 70%