IEC

Chuyên viên mua sắm TTB & CCDC

 • Khối Quản trị

 • Khối Điều hành Trung tâm

 • Phòng Quản lý Cơ sở vật chất

 • 1

 • Cạnh tranh

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành kỹ thuật, xây dựng, kiến trúc hoặc các ngành có liên quan
 • Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm mua sắm TTB & CCDC, ưu tiên có kinh nghiệm trường quốc tế liên cấp
 • Có kinh nghiệm trong lĩnh vực TTB & CCDC cho Trường liên cấp quy mô lớn
 • Kiến thức về kiến thức về lĩnh vực kỹ thuật, xây dựng, quản lý cơ sở vật chất trường học
 • Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề
 • Kỹ năng giao tiếp; ưu tiên giao tiếp lưu loạt ngoại ngữ (Anh ngữ)
 • Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm, sáng tạo và trách nhiệm cao

Các vị trí liên quan

hot

Nhân viên Kỹ thuật

 • Khối Quản trị

 • Phòng Quản lý Cơ sở vật chất

 • 10

Xem chi tiết

hot

Trưởng ca Kỹ thuật

 • Khối Quản trị

 • Phòng Quản lý Cơ sở vật chất

 • 1

Xem chi tiết

hot

Trưởng Phòng Quản lý CSVC

 • Khối Quản trị

 • Phòng Quản lý Cơ sở vật chất

 • 1

Xem chi tiết