IEC

Trưởng Phòng Nhân sự

 • Khối Quản trị

 • Khối Điều hành Trung tâm

 • Phòng Nhân sự

 • 1

 • Cạnh tranh

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành quản trị kinh doanh, quản trị nhân sự
 • Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm tại vị trí trưởng phòng nhân sự, ưu tiên có kinh nghiệm làm việc Trường quốc tế liên cấp
 • Kiến thức quản trị nguồn nhân lực, kinh nghiệm xây dựng hệ thống
 • Kiến thức pháp luật lao động, BHXH, BHYT, BHTN, Công đoàn
 • Kiến thức thị trường lao động ngành giáo dục Việt Nam và Trường quốc tế
 • Kỹ năng quản lý, quản trị nhân sự, đào tạo & phát triển nhân viên thông qua các chiến lược và công cụ CNTT 4.0
 • Kỹ năng tổ chức và lãnh đạo, phân tích và giải quyết vấn đề
 • Kỹ năng giao tiếp và trình bày; ưu tiên giao tiếp lưu loát ngoại ngữ (Anh ngữ)
 • Kỹ năng sắp xếp và lưu trữ hồ sơ, phân tích, tổng hợp, báo cáo
 • Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm, sáng tạo

Các vị trí liên quan

hot

Chuyên viên Nhân sự

 • Khối Quản trị

 • Phòng Nhân sự

 • 2

Xem chi tiết