IEC

Vị trí tuyển dụng:

Bạn đang xem 58 trên 58 vị trí

Sắp xếp theo:

hot

Nhân viên Kỹ thuật

 • Khối Quản trị

 • Phòng Quản lý Cơ sở vật chất

 • 10

Xem chi tiết

hot

Trưởng ca Kỹ thuật

 • Khối Quản trị

 • Phòng Quản lý Cơ sở vật chất

 • 1

Xem chi tiết

hot

International Teachers (Elementary & Secondary)

 • Khối Chuyên môn

 • Liên cấp 1-12

 • 30

Xem chi tiết

hot

Giáo viên Kiến tạo Doanh nhân trẻ (JA)

 • Khối Chuyên môn

 • Liên cấp 1-12

 • 2

Xem chi tiết

hot

Giáo viên Kiến tạo Doanh nhân trẻ (JA)

 • Khối Chuyên môn

 • Khối Mầm non

 • 2

Xem chi tiết

hot

Giáo viên Kiến tạo Doanh nhân trẻ (JA)

 • Khối Chuyên môn

 • Liên cấp 1-12

 • 2

Xem chi tiết

hot

Giáo viên Kiến tạo Doanh nhân trẻ (JA)

 • Khối Chuyên môn

 • Liên cấp 1-12

 • 2

Xem chi tiết

hot

Giáo viên Âm nhạc

 • Khối Chuyên môn

 • Liên cấp 1-12

 • 2

Xem chi tiết

hot

Giáo viên Âm nhạc

 • Khối Chuyên môn

 • Liên cấp 1-12

 • 2

Xem chi tiết

hot

Giáo viên Giáo dục thể chất (GDTC)

 • Khối Chuyên môn

 • Liên cấp 1-12

 • 2

Xem chi tiết

hot

Giáo viên Giáo dục thể chất (GDTC)

 • Khối Chuyên môn

 • Liên cấp 1-12

 • 2

Xem chi tiết

hot

Giáo viên Giáo dục thể chất (GDTC)

 • Khối Chuyên môn

 • Khối Mầm non

 • 2

Xem chi tiết

hot

Giáo viên Kỹ năng sống - Lãnh đạo

 • Khối Chuyên môn

 • Liên cấp 1-12

 • 3

Xem chi tiết

hot

Giáo viên Kỹ năng sống - Lãnh đạo

 • Khối Chuyên môn

 • Liên cấp 1-12

 • 3

Xem chi tiết

hot

Giáo viên Công nghệ thông tin (CNTT)

 • Khối Chuyên môn

 • Liên cấp 1-12

 • 3

Xem chi tiết

hot

Giáo viên Công nghệ thông tin (CNTT)

 • Khối Chuyên môn

 • Liên cấp 1-12

 • 2

Xem chi tiết

hot

Trợ giảng (người Việt Nam)

 • Khối Chuyên môn

 • Khối Mầm non

 • 5

Xem chi tiết

hot

Giáo viên Anh ngữ (người nước ngoài)

 • Khối Chuyên môn

 • Liên cấp 1-12

 • 3

Xem chi tiết

hot

Trợ giảng (người Việt Nam)

 • Khối Chuyên môn

 • Liên cấp 1-12

 • 5

Xem chi tiết

hot

Trợ giảng (người Việt Nam)

 • Khối Chuyên môn

 • Liên cấp 1-12

 • 5

Xem chi tiết

hot

Trợ giảng (người Việt Nam)

 • Khối Chuyên môn

 • Liên cấp 1-12

 • 5

Xem chi tiết

hot

Giáo viên Anh ngữ (người nước ngoài)

 • Khối Chuyên môn

 • Khối Mầm non

 • 3

Xem chi tiết

hot

Giáo viên Anh ngữ (người nước ngoài)

 • Khối Chuyên môn

 • Liên cấp 1-12

 • 3

Xem chi tiết

hot

Giáo viên Trung học (THCS, THPT)

 • Khối Chuyên môn

 • Trung học (THCS & THPT)

 • 25

Xem chi tiết

hot

Giáo viên Trung học (THCS, THPT)

 • Khối Chuyên môn

 • Trung học (THCS & THPT)

 • 15

Xem chi tiết

hot

Giáo viên Tiểu học

 • Khối Chuyên môn

 • Tiểu học (1-5)

 • 15

Xem chi tiết

hot

Giáo viên Tiểu học

 • Khối Chuyên môn

 • Tiểu học (1-5)

 • 10

Xem chi tiết

hot

Giáo viên Mầm non

 • Khối Chuyên môn

 • Khối Mầm non

 • 30

Xem chi tiết

hot

Trưởng Phòng Quản lý Chất lượng & Thư viện

 • Khối Quản trị

 • Phòng QLCL Giáo dục & Thư viện

 • 2

Xem chi tiết

hot

Chuyên viên Quản lý Chất lượng Giáo dục

 • Khối Quản trị

 • Phòng QLCL Giáo dục & Thư viện

 • 1

Xem chi tiết

hot

Nhân viên Thư viện

 • Khối Quản trị

 • Phòng QLCL Giáo dục & Thư viện

 • 2

Xem chi tiết

hot

Trưởng Phòng Tư vấn học đường

 • Khối Quản trị

 • Phòng Tư vấn học đường

 • 1

Xem chi tiết

hot

Chuyên viên Tư vấn tâm lý học đường

 • Khối Chuyên môn

 • Liên cấp 1-12

 • 2

Xem chi tiết

hot

Chuyên viên Tư vấn tâm lý học đường

 • Khối Quản trị

 • Liên cấp 1-12

 • 2

Xem chi tiết

hot

Trưởng Phòng Chương trình Giáo dục Nội trú

 • Khối Quản trị

 • Phòng Quản lý - Giáo dục Nội trú

 • 2

Xem chi tiết

hot

Giáo viên Chương trình Giáo dục Nội trú

 • Khối Quản trị

 • Phòng Quản lý - Giáo dục Nội trú

 • 2

Xem chi tiết

hot

Giáo viên Chương trình Giáo dục Nội trú

 • Khối Quản trị

 • Phòng Quản lý - Giáo dục Nội trú

 • 2

Xem chi tiết

hot

Giáo viên Chương trình Giáo dục Nội trú

 • Khối Quản trị

 • Phòng Quản lý - Giáo dục Nội trú

 • 2

Xem chi tiết

hot

Trưởng Phòng Kế toán

 • Khối Quản trị

 • Phòng Kế toán

 • 1

Xem chi tiết

hot

Nhân viên Kế toán

 • Khối Quản trị

 • Phòng Kế toán

 • 2

Xem chi tiết

hot

Trưởng Phòng Công nghệ thông tin

 • Khối Quản trị

 • Phòng Công nghệ Thông tin

 • 1

Xem chi tiết

hot

Chuyên viên Công nghệ thông tin

 • Khối Quản trị

 • Phòng Công nghệ Thông tin

 • 3

Xem chi tiết

hot

Trưởng Phòng Nhân sự

 • Khối Quản trị

 • Phòng Nhân sự

 • 1

Xem chi tiết

hot

Chuyên viên Nhân sự

 • Khối Quản trị

 • Phòng Nhân sự

 • 2

Xem chi tiết

hot

Trưởng Phòng Quản lý CSVC

 • Khối Quản trị

 • Phòng Quản lý Cơ sở vật chất

 • 1

Xem chi tiết

hot

Trưởng Bộ phận Quản lý CSVC

 • Khối Quản trị

 • Phòng Quản lý Cơ sở vật chất

 • 1

Xem chi tiết

hot

Trưởng Nhóm Kỹ thuật

 • Khối Quản trị

 • Phòng Quản lý Cơ sở vật chất

 • 1

Xem chi tiết

hot

Chuyên viên mua sắm TTB & CCDC

 • Khối Quản trị

 • Phòng Quản lý Cơ sở vật chất

 • 1

Xem chi tiết

hot

Trưởng Phòng Tuyển sinh & Chăm sóc PHHS

 • Khối Quản trị

 • Phòng Tuyển sinh & Chăm sóc PHHS

 • 1

Xem chi tiết

hot

Chuyên viên Tuyển sinh & Chăm sóc PHHS

 • Khối Quản trị

 • Phòng Tuyển sinh & Chăm sóc PHHS

 • 1

Xem chi tiết

hot

Chuyên viên Truyền thông Tiếp trị

 • Khối Quản trị

 • Phòng Tuyển sinh & Chăm sóc PHHS

 • 4

Xem chi tiết

hot

Phó Phòng Tuyển sinh và Tiếp thị

 • Khối Quản trị

 • Phòng Tuyển sinh & Chăm sóc PHHS

 • 2

Xem chi tiết

hot

Phó Phòng Chăm sóc PHHS

 • Khối Quản trị

 • Phòng Tuyển sinh & Chăm sóc PHHS

 • 1

Xem chi tiết

hot

Chánh Văn phòng

 • Khối Quản trị

 • Văn phòng trường

 • 1

Xem chi tiết

hot

Thư ký Trợ lý Tổng Hiệu trưởng

 • Khối Quản trị

 • Văn phòng trường

 • 1

Xem chi tiết

hot

Y tá/Bác sĩ Trường học

 • Khối Quản trị

 • Văn phòng trường

 • 2

Xem chi tiết

hot

Nhân viên Hành chánh văn thư

 • Khối Quản trị

 • Văn phòng trường

 • 1

Xem chi tiết

hot

Nhân viên Lễ tân - Phục vụ Khách hàng

 • Khối Quản trị

 • Văn phòng trường

 • 2

Xem chi tiết