IEC

Con bạn đang ở độ tuổi nào?

CON BẠN ĐANG Ở ĐỘ TUỔI NÀO?

 • Tiên phong trong "giáo dục sớm từ 0 tuổi" nhằm kích hoạt tư duy, khai mở tiềm năng trí tuệ của trẻ thông qua nhiều phương pháp:
  • Học theo dự án
  • Glenn Doman
  • Trải nghiệm đa giác quan Robert Tizer
  • Phát triển trí thông minh đa dạng Howard Garder; Montessori.
 • Trẻ SGA được trang bị và phát triển toàn diện Tâm – Trí – Lực:
  • Phát triển thể lực khỏe mạnh, tầm vóc cân đối và vận động nhanh nhẹn;
  • Nhạy bén trong tư duy, giải quyết vấn đề một cách linh hoạt;
  • Giao tiếp rõ ràng, ngôn ngữ mạch lạc, tự tin;
  • Có trái tim nhạy cảm, biết yêu thương, chia sẻ
  • Chủ động, tự lập, có hành vi và thói quen tốt trong sinh hoạt.
 • Trẻ SGA có đầy đủ kiến thức và kỹ năng, sẵn sàng tâm thế để bước vào các trường Tiểu học song ngữ và quốc tế.

CON BẠN ĐANG Ở ĐỘ TUỔI NÀO?

 • Đào tạo liên cấp phổ thông từ lớp 1 - lớp 12, giảng dạy chương trình của Bộ GD&ĐT Việt Nam và tiếng Anh tăng cường theo chuẩn Cambridge.
 • Là hệ thống giáo dục theo định hướng hội nhập quốc tế có quy mô lớn nhất Việt Nam với 10 năm thành tựu, trải rộng 15 tỉnh, thành phố.
 • Chuẩn đầu ra:
  • Bằng Tú tài Việt Nam, đủ năng lực vào Đại học Việt Nam.
  • Trình độ tiếng Anh đạt IELTS 4.5 – 5.0.
  • Sử dụng một loại nhạc cụ thông dụng, chơi được một môn thể thao thành thạo.
  • Làm quen  tư duy tài chính – khởi nghiệp sáng tạo.

 • Đào tạo liên cấp phổ thông từ lớp 1 - lớp 12, UKA đào tạo liên cấp phổ thông từ lớp 1 đến lớp 12, môi trường quốc tế chuẩn Anh Quốc.
 • Giảng dạy song ngữ tích hợp giữa chương trình của Bộ GD&ĐT Việt Nam và Anh ngữ Cambridge, dự bị đại học Anh Quốc (chứng chỉ tương đương bằng Tú tài Anh).
 • Chuẩn đầu ra:
  • Bằng Trung học phổ thông quốc gia, đủ năng lực vào các Đại học Việt Nam hoặc/và Chứng chỉ Dự bị Đại học(tương đương với bằng Tú tài Anh) 
  • Trình độ tiếng Anh học thuật đạt IELTS 5.5 – 6.0. Thói quen sử dụng tiếng Anh trong sinh hoạt hằng ngày. Hiểu biết văn hóa Anh (châu Âu).
  • Hiểu tài chính – khởi nghiệp sáng tạo.
  • Ngoại ngữ thứ hai căn bản.

 • Hệ thống giáo dục với môi trường quốc tế hoàn toàn, được vận hành và giảng dạy theo tiêu chuẩn của các tổ chức giáo dục quốc tế uy tín đã 15 năm qua.
 • Đào tạo liên cấp phổ thông từ lớp 1 - lớp 12 theo chương trình Tú tài Hoa Kỳ. Môi trường giao tiếp 100% bằng tiếng Anh.
 • Chuẩn đầu ra:
  • Bằng Tú tài quốc tế
  • Trình độ tiếng Anh học thuật đạt IELTS 6.5 – 7.5. Sử dụng tiếng Anh 100% trong học tập và sinh hoạt.
  • Sử dụng một loại nhạc cụ và chơi một môn thể thao thành thạo.
  • Có thể ứng dụng tư duy tài chính – khởi nghiệp sáng tạo.
  • Phong cách sống trong môi trường đa văn hóa.
  • Thành thạo ngoại ngữ thứ hai. 
  • Có đầy đủ kỹ năng của một nhà lãnh đạo tương lai.

CON BẠN ĐANG Ở ĐỘ TUỔI NÀO?

 • Đào tạo liên cấp phổ thông từ lớp 1 - lớp 12, giảng dạy chương trình của Bộ GD&ĐT Việt Nam và tiếng Anh tăng cường theo chuẩn Cambridge.
 • Là hệ thống giáo dục theo định hướng hội nhập quốc tế có quy mô lớn nhất Việt Nam với 10 năm thành tựu, trải rộng 15 tỉnh, thành phố.
 • Chuẩn đầu ra:
  • Bằng Tú tài Việt Nam, đủ năng lực vào Đại học Việt Nam.
  • Trình độ tiếng Anh đạt IELTS 4.5 – 5.0.
  • Sử dụng một loại nhạc cụ thông dụng, chơi được một môn thể thao thành thạo.
  • Làm quen  tư duy tài chính – khởi nghiệp sáng tạo.

 • Đào tạo liên cấp phổ thông từ lớp 1 - lớp 12, UKA đào tạo liên cấp phổ thông từ lớp 1 đến lớp 12, môi trường quốc tế chuẩn Anh Quốc.
 • Giảng dạy song ngữ tích hợp giữa chương trình của Bộ GD&ĐT Việt Nam và Anh ngữ Cambridge, dự bị đại học Anh Quốc (chứng chỉ tương đương bằng Tú tài Anh).
 • Chuẩn đầu ra:
  • Bằng Trung học phổ thông quốc gia, đủ năng lực vào các Đại học Việt Nam hoặc/và Chứng chỉ Dự bị Đại học(tương đương với bằng Tú tài Anh) 
  • Trình độ tiếng Anh học thuật đạt IELTS 5.5 – 6.0. Thói quen sử dụng tiếng Anh trong sinh hoạt hằng ngày. Hiểu biết văn hóa Anh (châu Âu).
  • Hiểu tài chính – khởi nghiệp sáng tạo.
  • Ngoại ngữ thứ hai căn bản.

 • Hệ thống giáo dục với môi trường quốc tế hoàn toàn, được vận hành và giảng dạy theo tiêu chuẩn của các tổ chức giáo dục quốc tế uy tín đã 15 năm qua.
 • Đào tạo liên cấp phổ thông từ lớp 1 - lớp 12 theo chương trình Tú tài Hoa Kỳ. Môi trường giao tiếp 100% bằng tiếng Anh.
 • Chuẩn đầu ra:
  • Bằng Tú tài quốc tế
  • Trình độ tiếng Anh học thuật đạt IELTS 6.5 – 7.5. Sử dụng tiếng Anh 100% trong học tập và sinh hoạt.
  • Sử dụng một loại nhạc cụ và chơi một môn thể thao thành thạo.
  • Có thể ứng dụng tư duy tài chính – khởi nghiệp sáng tạo.
  • Phong cách sống trong môi trường đa văn hóa.
  • Thành thạo ngoại ngữ thứ hai. 
  • Có đầy đủ kỹ năng của một nhà lãnh đạo tương lai.

CON BẠN ĐANG Ở ĐỘ TUỔI NÀO?

 • Đào tạo liên cấp phổ thông từ lớp 1 - lớp 12, giảng dạy chương trình của Bộ GD&ĐT Việt Nam và tiếng Anh tăng cường theo chuẩn Cambridge.
 • Là hệ thống giáo dục theo định hướng hội nhập quốc tế có quy mô lớn nhất Việt Nam với 10 năm thành tựu, trải rộng 15 tỉnh, thành phố.
 • Chuẩn đầu ra:
  • Bằng Tú tài Việt Nam, đủ năng lực vào Đại học Việt Nam.
  • Trình độ tiếng Anh đạt IELTS 4.5 – 5.0.
  • Sử dụng một loại nhạc cụ thông dụng, chơi được một môn thể thao thành thạo.
  • Làm quen  tư duy tài chính – khởi nghiệp sáng tạo.

 • Đào tạo liên cấp phổ thông từ lớp 1 - lớp 12, UKA đào tạo liên cấp phổ thông từ lớp 1 đến lớp 12, môi trường quốc tế chuẩn Anh Quốc.
 • Giảng dạy song ngữ tích hợp giữa chương trình của Bộ GD&ĐT Việt Nam và Anh ngữ Cambridge, dự bị đại học Anh Quốc (chứng chỉ tương đương bằng Tú tài Anh).
 • Chuẩn đầu ra:
  • Bằng Trung học phổ thông quốc gia, đủ năng lực vào các Đại học Việt Nam hoặc/và Chứng chỉ Dự bị Đại học(tương đương với bằng Tú tài Anh) 
  • Trình độ tiếng Anh học thuật đạt IELTS 5.5 – 6.0. Thói quen sử dụng tiếng Anh trong sinh hoạt hằng ngày. Hiểu biết văn hóa Anh (châu Âu).
  • Hiểu tài chính – khởi nghiệp sáng tạo.
  • Ngoại ngữ thứ hai căn bản.

 • Hệ thống giáo dục với môi trường quốc tế hoàn toàn, được vận hành và giảng dạy theo tiêu chuẩn của các tổ chức giáo dục quốc tế uy tín đã 15 năm qua.
 • Đào tạo liên cấp phổ thông từ lớp 1 - lớp 12 theo chương trình Tú tài Hoa Kỳ. Môi trường giao tiếp 100% bằng tiếng Anh.
 • Chuẩn đầu ra:
  • Bằng Tú tài quốc tế
  • Trình độ tiếng Anh học thuật đạt IELTS 6.5 – 7.5. Sử dụng tiếng Anh 100% trong học tập và sinh hoạt.
  • Sử dụng một loại nhạc cụ và chơi một môn thể thao thành thạo.
  • Có thể ứngdụngtư duy tài chính – khởi nghiệp sáng tạo.
  • Phong cách sống trong môi trường đa văn hóa.
  • Thành thạo ngoại ngữ thứ hai. 
  • Có đầy đủ kỹ năng của một nhà lãnh đạo tương lai.

Bạn đang quan tâm tới chương trình nào?

CON BẠN PHÙ HỢP VỚI CHƯƠNG TRÌNH

 • Đào tạo liên cấp phổ thông từ lớp 1 - lớp 12, giảng dạy chương trình của Bộ GD&ĐT Việt Nam và tiếng Anh tăng cường theo chuẩn Cambridge.
 • Là hệ thống giáo dục theo định hướng hội nhập quốc tế có quy mô lớn nhất Việt Nam với 10 năm thành tựu, trải rộng 15 tỉnh, thành phố.
 • Chuẩn đầu ra:
  • Bằng Tú tài Việt Nam, đủ năng lực vào Đại học Việt Nam.
  • Trình độ tiếng Anh đạt IELTS 4.5 – 5.0.
  • Sử dụng một loại nhạc cụ thông dụng, chơi được một môn thể thao thành thạo.
  • Làm quen  tư duy tài chính – khởi nghiệp sáng tạo.

Con bạn phù hợp với chương trình

 • Đào tạo liên cấp phổ thông từ lớp 1 - lớp 12, UKA đào tạo liên cấp phổ thông từ lớp 1 đến lớp 12, môi trường quốc tế chuẩn Anh Quốc.
 • Giảng dạy song ngữ tích hợp giữa chương trình của Bộ GD&ĐT Việt Nam và Anh ngữ Cambridge, dự bị đại học Anh Quốc (chứng chỉ tương đương bằng Tú tài Anh).
 • Chuẩn đầu ra:
  • Bằng Trung học phổ thông quốc gia, đủ năng lực vào các Đại học Việt Nam hoặc/và Chứng chỉ Dự bị Đại học(tương đương với bằng Tú tài Anh) 
  • Trình độ tiếng Anh học thuật đạt IELTS 5.5 – 6.0. Thói quen sử dụng tiếng Anh trong sinh hoạt hằng ngày. Hiểu biết văn hóa Anh (châu Âu).
  • Hiểu tài chính – khởi nghiệp sáng tạo.
  • Ngoại ngữ thứ hai căn bản.

Con bạn phù hợp với chương trình

 • Hệ thống giáo dục với môi trường quốc tế hoàn toàn, được vận hành và giảng dạy theo tiêu chuẩn của các tổ chức giáo dục quốc tế uy tín đã 15 năm qua.
 • Đào tạo liên cấp phổ thông từ lớp 1 - lớp 12 theo chương trình Tú tài Hoa Kỳ. Môi trường giao tiếp 100% bằng tiếng Anh.
 • Chuẩn đầu ra:
  • Bằng Tú tài quốc tế
  • Trình độ tiếng Anh học thuật đạt IELTS 6.5 – 7.5. Sử dụng tiếng Anh 100% trong học tập và sinh hoạt.
  • Sử dụng một loại nhạc cụ và chơi một môn thể thao thành thạo.
  • Có thể ứngdụngtư duy tài chính – khởi nghiệp sáng tạo.
  • Phong cách sống trong môi trường đa văn hóa.
  • Thành thạo ngoại ngữ thứ hai. 
  • Có đầy đủ kỹ năng của một nhà lãnh đạo tương lai.

Để lại thông tin
để nhận tư vấn trực tiếp

Gọi tư vấn

 • Tiên phong trong "giáo dục sớm từ 0 tuổi" nhằm kích hoạt tư duy, khai mở tiềm năng trí tuệ của trẻ thông qua nhiều phương pháp:
  • Học theo dự án
  • Glenn Doman
  • Trải nghiệm đa giác quan Robert Tizer
  • Phát triển trí thông minh đa dạng Howard Garder; Montessori.
 • Trẻ SGA được trang bị và phát triển toàn diện Tâm – Trí – Lực:
  • Phát triển thể lực khỏe mạnh, tầm vóc cân đối và vận động nhanh nhẹn;
  • Nhạy bén trong tư duy, giải quyết vấn đề một cách linh hoạt;
  • Giao tiếp rõ ràng, ngôn ngữ mạch lạc, tự tin;
  • Có trái tim nhạy cảm, biết yêu thương, chia sẻ
  • Chủ động, tự lập, có hành vi và thói quen tốt trong sinh hoạt.
 • Trẻ SGA có đầy đủ kiến thức và kỹ năng, sẵn sàng tâm thế để bước vào các trường Tiểu học song ngữ và quốc tế.

 • Đào tạo liên cấp phổ thông từ lớp 1 - lớp 12, giảng dạy chương trình của Bộ GD&ĐT Việt Nam và tiếng Anh tăng cường theo chuẩn Cambridge.
 • Là hệ thống giáo dục theo định hướng hội nhập quốc tế có quy mô lớn nhất Việt Nam với 10 năm thành tựu, trải rộng 15 tỉnh, thành phố.
 • Chuẩn đầu ra:
  • Bằng Tú tài Việt Nam, đủ năng lực vào Đại học Việt Nam.
  • Trình độ tiếng Anh đạt IELTS 4.5 – 5.0.
  • Sử dụng một loại nhạc cụ thông dụng, chơi được một môn thể thao thành thạo.
  • Làm quen  tư duy tài chính – khởi nghiệp sáng tạo.

 • Đào tạo liên cấp phổ thông từ lớp 1 - lớp 12, UKA đào tạo liên cấp phổ thông từ lớp 1 đến lớp 12, môi trường quốc tế chuẩn Anh Quốc.
 • Giảng dạy song ngữ tích hợp giữa chương trình của Bộ GD&ĐT Việt Nam và Anh ngữ Cambridge, dự bị đại học Anh Quốc (chứng chỉ tương đương bằng Tú tài Anh).
 • Chuẩn đầu ra:
  • Bằng Trung học phổ thông quốc gia, đủ năng lực vào các Đại học Việt Nam hoặc/và Chứng chỉ Dự bị Đại học(tương đương với bằng Tú tài Anh) 
  • Trình độ tiếng Anh học thuật đạt IELTS 5.5 – 6.0. Thói quen sử dụng tiếng Anh trong sinh hoạt hằng ngày. Hiểu biết văn hóa Anh (châu Âu).
  • Hiểu tài chính – khởi nghiệp sáng tạo.
  • Ngoại ngữ thứ hai căn bản.

 • Hệ thống giáo dục với môi trường quốc tế hoàn toàn, được vận hành và giảng dạy theo tiêu chuẩn của các tổ chức giáo dục quốc tế uy tín đã 15 năm qua.
 • Đào tạo liên cấp phổ thông từ lớp 1 - lớp 12 theo chương trình Tú tài Hoa Kỳ. Môi trường giao tiếp 100% bằng tiếng Anh.
 • Chuẩn đầu ra:
  • Bằng Tú tài quốc tế
  • Trình độ tiếng Anh học thuật đạt IELTS 6.5 – 7.5. Sử dụng tiếng Anh 100% trong học tập và sinh hoạt.
  • Sử dụng một loại nhạc cụ và chơi một môn thể thao thành thạo.
  • Có thể ứngdụngtư duy tài chính – khởi nghiệp sáng tạo.
  • Phong cách sống trong môi trường đa văn hóa.
  • Thành thạo ngoại ngữ thứ hai. 
  • Có đầy đủ kỹ năng của một nhà lãnh đạo tương lai.