IEC

Chánh Văn phòng

 • Khối Quản trị

 • Khối Điều hành Trung tâm

 • Văn phòng trường

 • 1

 • Phường Nghĩa Lộ, Thành phố Quảng Ngãi, Việt Nam

 • Cạnh tranh

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Quản trị kinh doanh/hành chính/nhân sự
 • Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm tại vị trí Chánh văn phòng hay Trưởng phòng Hành chính, ưu tiên có kinh nghiệm công tác Trường quốc tế liên cấp
 • Am hiểu sâu rộng về các nghiệp vụ Hành chính và Quản lý Cơ sở vật chất Trường Liên cấp Quốc tế.
 • Kỹ năng tổ chức và lãnh đạo, phân tích và giải quyết vấn đề
 • Kỹ năng sắp xếp và lưu trữ hồ sơ, phân tích, tổng hợp, báo cáo
 • Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm
 • Am hiểu công nghệ thông tin
 • Giao tiếp lưu loát Anh ngữ

Các vị trí liên quan

Giám sát Dịch vụ

 • Khối Quản trị

 • Văn phòng trường

 • 02

Xem chi tiết

hot

Giám thị

 • Khối Quản trị

 • Văn phòng trường

 • 10

Xem chi tiết