IEC

Trưởng Phòng Quản lý CSVC

 • Khối Quản trị

 • Khối Điều hành Trung tâm

 • Phòng Quản lý Cơ sở vật chất

 • 1

 • Cạnh tranh

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành kinh tế/kỹ thuật hoặc các ngành có liên quan
 • Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm tại vị trí Trưởng phòng Quản lý cơ sở vật chất/Trưởng phòng Bảo trì, ưu tiên có kinh nghiệm trường quốc tế liên cấp
 • Có kinh nghiệm trong lĩnh vực giám sát, quản lý tòa nhà, phụ trách kỹ thuật của tòa nhà
 • Chứng chỉ chuyên môn quản lý an toàn và môi trường (Health & Safety)
 • Kiến thức về kiến thức về lĩnh vực kỹ thuật, xây dựng, thiết kế
 • Kỹ năng tổ chức và quản lý con người, phân tích và giải quyết vấn đề
 • Kỹ năng giao tiếp; ưu tiên giao tiếp lưu loát ngoại ngữ (Anh ngữ)
 • Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm

Các vị trí liên quan