IEC

Giám thị

 • Khối Quản trị

 • Khối Điều hành Trung tâm

 • Văn phòng trường

 • 10

 • Cạnh tranh

Yêu cầu:

 • Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên
 • Có kỹ năng sắp xếp, tổ chức
 • Giao tiếp Tiếng Anh căn bản
 • Có tinh thần trách nhiệm cao, ngay thẳng, trung thực, nhanh nhẹn, ngoại hình ưa nhìn
 • Có kinh nghiệm quản lý học sinh hoặc vị trí tương đương trong lịnh vực giáo dục
 • Thành thạo vi tính văn phòng, có kỹ năng giao tiếp
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong công tác kỷ luật học sinh
 • Có kinh nghiệm làm việc và hợp tác trong môi trường đa dạng

Các vị trí liên quan

Giám sát Dịch vụ

 • Khối Quản trị

 • Văn phòng trường

 • 02

Xem chi tiết

hot

Chánh Văn phòng

 • Khối Quản trị

 • Văn phòng trường

 • 1

Xem chi tiết