IEC

- Tiền nội trú gồm tiền ăn, tiền ở lại qua đêm (từ thứ 2 đến chủ nhật) tính trên tháng và phụ thuộc vào loại hình phòng ở (4 giường, 6 giường, 8 giường, 12 giường) ở lại từ thứ 2 đến chủ nhật.

- Tiền bán trú gồm tiền ăn trưa, ăn xế. Giá phí bán trú thay đổi theo từng trường tại IEC do khẩu phần từng suất ăn.

Tỷ lệ giảm học phí/học bổng cho Phụ huynh đóng 1 lần 1 năm được duy trì cho hết thời gian theo học tại IEC. Tỷ lệ giảm này tính trên học phí niêm yết tại từng thời điểm.

Được; tính trên học phí niêm yết. Đóng học phí, phí bán trú/nội trú, các khoản phí khác (nếu có).

Phụ huynh đóng học phí một lần cho nhiều năm học (2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 12 năm) khi nghỉ học trước thời hạn thì học phí hoàn trả được tính tổng số tiền đã đóng chia cho số năm thực đóng và nhân với số năm còn lại phải hoàn trả (số năm hoàn trả tính tròn năm, làm tròn xuống) trừ đi các khoản phí khác (nếu có) mà học sinh đã học tại thời điểm đó.

- Việc hoàn trả học phí chỉ áp dụng cho hình thức đóng học phí từ 01 năm trở lên; riêng học phí khóa hè chỉ được hoàn trả khi trường không tổ chức được lớp học.

- Nếu học sinh xin nghỉ học, phụ huynh vui lòng gởi thông báo chính thức cho văn phòng tuyển sinh tối thiểu trước 30 ngày chấm dứt.

- Bảng tính hoàn trả cho phụ huynh đóng học phí thường 01 năm như sau:

   + Học phần 1 trước 15/08/2019: 60%.

   + Học phần 2 từ 01/10/2019-15/10/2019: 40%.

   + Học phần 3 từ 15/12/2019-31/12/2019: 20%

   + Học phần 4 từ 01/03/2020-15/03/2020: 0%

- Nếu học sinh xin tạm nghỉ một thời gian (ít nhất 01 học phần), học phí chính khóa, phí bán trú, phí nội trú và phí xe đưa rước đã đóng sẽ được bảo lưu trong thời gian tối đa 01 năm.

- Phụ huynh phải gửi thông báo cho văn phòng tuyển sinh tối thiểu 30 ngày trước ngày tạm nghỉ/ bảo lưu bắt đầu.

- Học phí chính khóa, phí bán trú, phí nội trú và phí xe đưa rước được bảo lưu là số tiền đã đóng cho các tháng còn lại của học phần, nếu học sinh xin nghỉ học giữa tháng thì chỉ bảo lưu khoản tiền đã đóng trước cho các tháng sau đó.

- Sau thời gian bảo lưu:

   + Khi học sinh đi học lại, nếu chính sách học phí chính khóa, phí bán trú, phí nội trú và phí xe đưa rước nếu có thay đổi thì học sinh phải đóng thêm khoản chênh lệch.

   + Nếu học sinh không đi học lại thì được hoàn trả 60% các phí được bảo lưu.

Đồng ý được chuyển sang trường khác như UKA/SNA trong hệ thống NHG tuy nhiên tỷ lệ giảm giá và mức học phí niêm yết sẽ được áp dụng tại thời điểm của trường mà học sinh muốn chuyển đến UKA/SNA.

- Áp dụng từ mầm non (K) cho đến lớp 12 (tùy theo gói đầu tư).

- Hoàn tất đóng tiền gói đầu tư trong thời hạn quy định (tùy theo gói đầu tư).

- Được miễn phí học phí chính khóa trong thời hạn gói đầu tư; các khoản phí khác như lệ phí ghi danh, phí bán trú, bộ kits, sách, phí nội trú, phí xe đưa rước, phí dịch vụ hỗ trợ và các khoản phí khác… phụ huynh sẽ thanh toán theo biểu phí chính thức do trường công bố hàng năm.

- Chuyển nhượng:
  + Được chuyển nhượng cho Phụ huynh mới (học sinh chưa học tại IEC). Riêng anh/chị/em ruột đang học tại IEC vẫn được chuyển nhượng.
  + Mỗi lần chỉ chuyển nhượng cho một người, phí chuyển nhượng là 10% tổng giá trị gói đầu tư cho mỗi lần chuyển nhượng và không giới hạn số lần chuyển nhượng.
  + Tổng số thời gian của vòng đời hợp đồng (kể cả chuyển nhượng) bằng thời gian của gói đầu tư thành công mà phụ huynh mua nhưng tối đa 17 năm (tính từ 1 tuổi đến 18 tuổi; gói đầu tư SGA, iSchool).

- Chuyển đổi:
  + Được chuyển đổi sang các phân hiệu trường, các trường khác trong hệ thống IEC (trường hợp tổng học phí chính khóa tính theo thời hạn gói đầu tư của các phân hiệu trường, các trường khác cao hơn giá trị còn lại của gói đầu tư đã đóng, Phụ huynh phải đóng phần phí chênh lệch; ngược lại tổng học phí chính khóa 12 năm tính theo thời hạn gói đầu tư của các phân hiệu trường, các trường khác thấp hơn giá trị còn lại của gói đầu tư đã đóng thì số tiền chênh lệch phụ huynh có thể sử dụng chuyển đổi dịch vụ khác trong IEC tương ứng với số tiền chênh lệch.
  + Chỉ được chuyển đổi một lần duy nhất cho một phân hiệu trường hoặc một trường khác trong hệ thống IEC, phí chuyển đổi là 10% tổng giá trị gói đầu tư.
  + Miễn lệ phí ghi danh khi chuyển đổi sang các phân hiệu trường, các trường khác trong hệ thống IEC.
  + Trả góp lãi suất 0% tối đa 144 tháng, bằng hình thức vay ngân hàng có thế chấp tài sản (bất động sản…).

- Sau thời hạn gói đầu tư (**) được hoàn trả lại 100% số tiền đã đóng; và chỉ áp dụng từ năm thứ 7 trở đi; số tiền hoàn trả tính trên tổng giá trị gói đầu tư chia cho 12 và nhân với số năm còn lại phải hoàn trả (số năm hoàn trả tính tròn năm) trừ đi các khoản phí khác (nếu có) mà học sinh đã học tại mỗi thời điểm; sau 12 năm hoàn trả 100%.

(*) Phụ huynh đóng giữ chỗ và hoàn tất chi phí trong thời hạn gói đầu tư.

(**) Thời hạn gói đầu tư được giải thích như sau:

- Gói đầu tư 5 năm là thời gian sau 5 năm;

- Gói đầu tư 6 năm là thời gian sau 6 năm;

- Gói đầu tư 12 năm là thời gian tối đa 12 năm hoặc học hết lớp 12.
  + Mua gói 12 năm, nếu con đi du học hoặc nghỉ có lý do chính đáng và được Tổng giám đốc NHG phê duyệt thì: (i) trước 6 năm sẽ được hoàn 50%*(Số tiền gói đầu tư); (ii) sau 6 năm thì sẽ được hoàn số tiền = (Số tiền gói đầu tư)/(12)*(Thời gian còn lại).

- Các giấy tờ gồm:

  + Phiếu điền thông tin.

  + Phiếu thu tiền giữ chỗ.

  + Hợp đồng giữa IEC và Phụ huynh và Hợp đồng giữa Ngân hàng và Phụ huynh (nếu có)

  + Chứng nhận gói đầu tư.

  + Kiểm tra đầu vào.

- Cách thức là:

  + B1: Phụ huynh đóng tiền giữ chỗ 5.000.000 VND.

  + B2: Trong vòng 15 ngày kể từ ngày đóng tiền giữ chỗ, Nhân viên Sale IEC liên lạc và mời phụ huynh lên tại Văn phòng IEC để ký Hợp đồng gói đầu tư và đóng ngay 10%.

  + B3: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày ký Hợp đồng gói đầu tư, Phụ huynh đóng thêm 20%.

  + B4: Trong vòng 30 ngày kể từ B3 thanh toán đợt trước và trước 30/6/2019, Phụ huynh đóng nốt 70% còn lại.

IEC luôn lấy uy tín và trách nhiệm làm hàng đầu. Do đó IEC đảm bảo tiến độ tuyển sinh, mở lớp và chất lượng giảng dạy như cam kết với Phụ huynh.

- Cơ sở vật chất gồm: hồ bơi, sân tennis, sân bóng đá, khu đa năng trong nhà, vườn thực vật, trampoline, sân golf. Phí CSVC năm học 2019-2020 là 5.000.000 VND/học sinh đóng hàng năm. Trong giờ chính khóa, tất cả học sinh được thụ hưởng tất cả CSVC có trong khuôn viên IEC. Ngoài giờ, mức độ thụ hưởng như sau:

  + Học sinh SNA: không giới hạn.

  + Học sinh UKA: ngoại trừ trampoline và sân golf; muốn dùng cần đóng phí.

  + Học sinh SGA và iSchool: đóng phí.

Chi phí sẽ được báo sau.

- Đối với SGA: Nhận học sinh từ 12 tháng tuổi.
- Đối với iSchool, UKA, SNA: Nhận học sinh ở mọi độ tuổi trong khoảng 6-18 tuổi

Tùy vào công suất và hiện trạng hoạt động của IEC mà mỗi giai đoạn IEC có chương trình cho các bé bên ngoài được tham khảo học thử.

Xe 29 chỗ, có bảo mẫu theo. Dự kiến đón tại nhà.

- IEC được phát triển bởi Nhà đầu tư là NHG, với 19 năm thành lập và hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục. Hiện hệ thống giáo dục của IEC là một hệ sinh thái giáo dục hoàn chỉnh từ Mầm non đến Tiến sĩ, bao gồm 365 cơ sở giáo dục, trải dài 15 tỉnh, thành phố trên cả nước với hơn 40.000 học sinh – sinh viên và gần 3000 cán bộ nhân viên.

- IEC là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực xã hội hóa giáo dục, được sự ủng hộ và tạo điều kiện tối đa của các cơ quan ban ngành. Đã được UBND tỉnh Quảng Ngãi cấp Giấy chứng nhận đầu tư triển khai IEC.

- IEC là đối tác chiến lược của các tổ chức tài trợ như Sacombank, Vietinbank.

Bên cạnh đó, Hợp đồng giữa IEC và Phụ huynh là cơ sở pháp lý ghi nhận trách nhiệm & nghĩa vụ của các bên.

- Được chuyển cơ sở học đến trường khác cùng hệ thống IEC (Nếu phụ huynh tham gia gói đầu tư thì sẽ được thực hiện theo quy định tại Hợp đồng gói đầu tư). Chỉ được chuyển đổi một lần duy nhất cho một phân hiệu trường hoặc một trường khác trong hệ thống IEC, phí chuyển đổi là 10% tổng giá trị gói đầu tư.

- Chất lượng của cùng một phân hiệu trường ở các tỉnh thành là giống nhau: ví dụ SGA IEC và SGA TP.HCM, iSchool IEC và iSchool Nam Sài Gòn.

UBND tỉnh cấp phép đầu tư – thành lập trường Liên cấp;

Chương trình giảng dạy: theo MOET và được MOET cho phép;

Toàn bộ hoạt động GD của IEC: Sở GDĐT (cơ quan chuyên môn của UBND) tỉnh cho phép.

CÓ phí, không giới hạn đối tượng.

- Ngân hàng Sài gòn Thương Tín (Sacombank) – Chi nhánh Quảng Ngãi

- Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Quảng Ngãi

- Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam (VCB) – Chi nhánh Quảng Ngãi

- Ngân hàng Công Thương Việt Nam (Vietinbank) – Chi nhánh Quảng Ngãi

- Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) – Chi nhánh Quảng Ngãi

- Ngân hàng Quân Đội (MB) – Chi nhánh Quảng Ngãi

- Trẻ Mầm non

  Trẻ được học 3 chương trình: Chính khóa (Ngôn ngữ, Toán, Khoa học, Thể chất, Tạo hình, Âm nhạc, hoạt động vui chơi) + ESL + tăng cường (GDTC bao gồm Bơi, Võ thuật, Aerobic; MfLMs; GT-KNS, ICT và JA (đối với Kindy 5) thông qua các phương pháp tiên tiến hiện nay: PP giáo dục sớm, PP đa giác quan, PP học qua trải nghiệm, PP phát triển trí thông minh đa dạng, PP học qua dự án nhằm chuẩn bị cho trẻ một nền tảng vững chắc bước vào lớp 1.

- Học sinh Phổ thông

   iSchool

   Ngoài khung chương trình của Bộ GD&ĐT, HS được học tập Chương trình Tiếng Anh tăng cường và các môn học tích hợp, bổ sung (Giáo dục thể chất “nâng cao tầm vóc”; Giá trị-Kỹ năng sống; Âm nhạc LCM (London College of Music); ICT 4.0; Kiến tạo doanh nhân trẻ-Junior Achievement; Đọc hiểu hiệu quả-Effective Reading Program); các hoạt động giáo dục, trải nghiêm thường xuyên để hình thành phẩm chất, năng lực của một học sinh 5H, một công dân toàn cầu.

  UKA

  Tương tự CT iSchool nhưng khác biệt ở 2 điểm lớn:

    + Học sinh được học chương trình theo chuẩn Cambridge (Tiếng Anh-Toán-Khoa học) và Dự bị đại học Anh Quốc cuối cấp THPT

    + 50% Thời lượng triển khai bằng Tiếng Anh.

  SNA

  Chương trình SNA là một chương trình quốc tế được giảng dạy bằng Tiếng Anh hoàn toàn.

  Học sinh có các cơ hội lựa chọn học các chương trình bổ sung, tích hợp:

     + Chương trình Bộ GD&ĐT-dành cho học sinh muốn học 2 chương trình

     + Các chương trình bổ sung dành cho học sinh NHG như JA, Âm nhạc LCM…