IEC

Trường thành viên

ĐỊNH VỊ THƯƠNG HIỆU

 • Là hệ thống giáo dục theo định hướng hội nhập quốc tế có quy mô lớn nhất Việt Nam, được phụ huynh và học sinh tin tưởng.
 • Tạo nền tảng vững chắc cho học sinh hội nhập môi trường học tập và làm việc quốc tế.
 • Là hệ thống trường quốc tế chuẩn Anh quốc với môi trường học tập song ngữ 50% tiếng Việt – 50% tiếng Anh.
 • Giúp học sinh có cơ hội được tuyển thẳng vào các trường Đại học thuộc khối Liên hiệp Anh
 • Là hệ thống giáo dục với môi trường quốc tế hoàn toàn theo chuẩn kiểm định và công nhận bởi các tổ chức giáo dục quốc tế uy tín như WASC, IB, CIS.
 • Đào tạo nên thế hệ “nhà lãnh đạo tương lai” với đủ các yếu tố Tâm – Trí – Lực.

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC

 • Chương trình của Bộ GD&ĐT (chương trình tổng thể mới).
 • Chương trình tiếng Anh của Bộ và tiếng Anh tăng cường ESL.
 • Chương trình Giáo dục Công dân bổ túc thêm giáo dục Giá trị - Kỹ năng sống.
 • Chương trình âm nhạc LCM căn bản.
 • Chương trình Kiến tạo doanh nhân trẻ JA.
 • Chương trình song ngữ tích hợp giữa chương trình của Bộ GD&ĐT và dự bị Đại học NCUK (The Northern Consortium).
 • Chương trình dạy bằng tiếng Anh: ESL Cambridge, Toán, Khoa học, …
 • Chương trình GDCN bổ túc thêm giáo dục Giá trị - Kỹ năng sống + Sinh hoạt hướng đạo.
 • Chương trình âm nhạc LCM đạt grade 5.
 • Chương trình Kiến tạo doanh nhân trẻ JA.
 • Chương trình Ngoại ngữ 2 (ngoại ngữ khác ngoài tiếng Anh).
 • Chương trình Văn hóa Anh.
 • Chương trình Tú tài quốc tế (IB – International Baccalaureate) đủ các cấp + chương trình Việt Nam Học + chương trình Định hướng nghề nghiệp (CP – Career Program).
 • Chương trình trải nghiệm giá trị đa văn hóa và lối sống quốc tế.
 • Chương trình âm nhạc LCM đạt grade 5.
 • Chương trình Kiến tạo doanh nhân trẻ JA + JSV (Junior Start-up Vietnam).
 • Chương trình Ngoại ngữ 2 (ngoại ngữ khác ngoài tiếng Anh).

PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO

 • Áp dụng phương pháp ITL© (iSchool Teaching & Learning): dạy học tích cực, kỷ luật tích cực, đánh giá tích cực.
 • Đẩy mạnh rèn luyện tiếng Anh và các kỹ năng mềm khác, đồng thời bồi dưỡng phẩm chất nhân bản, trang bị kiến thức cần thiết cho học sinh hội nhập với môi trường quốc tế.
 • Lấy học sinh làm trung tâm.
 • Mô hình lớp học bộ môn – Mô hình “trò tìm thầy”.
 • Kỷ luật không nước mắt.
 • Học tập trải nghiệm, học từ thực tế và từ dự án.
 • Dạy học theo hướng cá nhân hóa.
 • Dạy học đa giác quan.
 • Theo phương pháp chuẩn quốc tế của chương trình IB: tăng cường trải nghiệm thực tế và tư duy để tìm ra bản chất vấn đề.
 • Áp dụng chương trình cá nhân hóa, thúc đẩy tinh thần lãnh đạo.
 • Lấy học sinh làm trung tâm, người học tích cực và sáng tạo, giáo viên truyền cảm hứng.
 • Đào tạo toàn diện, phát hiện và bồi dưỡng tài năng.

MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP

 • Môi trường sư phạm thân thiện, xanh – sạch – đẹp.
 • Cơ sở vật chất chuẩn 3 sao.
 • Phòng học không bục giảng, rộng rãi thoáng mát.
 • Đầy đủ các khu chức năng.
 • Môi trường giao tiếp 50% bằng tiếng Anh ở tất cả các hoạt động học tập và sinh hoạt.
 • Cơ sở vât chất chuẩn 5 sao.
 • Giao lưu với học sinh quốc tế, giao lưu văn hóa, hoạt động cộng đồng.
 • Môi trường giao tiếp 100% bằng tiếng Anh.
 • Cơ sở vật chất chuẩn 5 sao theo quy chuẩn của WASC và IB.
 • Các phòng chức năng đa dạng đáp ứng mọi nhu cầu luyện tập và giải trí.

CHUẨN ĐẦU RA

 • Bằng Tú tài Việt Nam, đủ năng lực vào Đại học Việt Nam.
 • Trình độ tiếng Anh đạt IELTS 4.5 – 5.0.
 • Sử dụng một loại nhạc cụ thông dụng, chơi được một môn thể thao thành thạo.
 • Làm quen  tư duy tài chính – khởi nghiệp sáng tạo.
 • Bằng Trung học phổ thông quốc gia, đủ năng lực vào các Đại học Việt Nam hoặc/và Chứng chỉ Dự bị Đại học(tương đương với bằng Tú tài Anh) 
 • Trình độ tiếng Anh học thuật đạt IELTS 5.5 – 6.0. Thói quen sử dụng tiếng Anh trong sinh hoạt hằng ngày. Hiểu biết văn hóa Anh (châu Âu).
 • Hiểu tài chính – khởi nghiệp sáng tạo.
 • Ngoại ngữ thứ hai căn bản.
 • Bằng Tú tài quốc tế
 • Trình độ tiếng Anh học thuật đạt IELTS 6.5 – 7.5. Sử dụng tiếng Anh 100% trong học tập và sinh hoạt.
 • Sử dụng một loại nhạc cụ và chơi một môn thể thao thành thạo.
 • Có thể ứng dụng tư duy tài chính – khởi nghiệp sáng tạo.
 • Phong cách sống trong môi trường đa văn hóa.
 • Thành thạo ngoại ngữ thứ hai. 
 • Có đầy đủ kỹ năng của một nhà lãnh đạo tương lai.