IEC

Vị trí tuyển dụng:

Bạn đang xem 25 trên 25 vị trí

Sắp xếp theo:

Trưởng phòng Tư vấn học đường

 • Khối Quản trị

 • Phòng Tư vấn học đường

 • 01

Xem chi tiết

hot

Giáo viên Xã hội

 • Khối Chuyên môn

 • Liên cấp 1-12

 • 02 (Ngữ Văn)

Xem chi tiết

hot

Giáo viên Tự nhiên (Toán - Lý - Hóa)

 • Khối Chuyên môn

 • Liên cấp 1-12

 • 03 Toán; 02 Lý; 02 Hóa

Xem chi tiết

hot

Chuyên viên Đảm bảo chất lượng

 • Khối Quản trị

 • Phòng QLCL Giáo dục & Thư viện

 • 01

Xem chi tiết

hot

Phó Hiệu trưởng Chuyên môn

 • Khối Chuyên môn

 • Khối Mầm non

 • 01

Xem chi tiết

Trưởng Phòng Tuyển sinh - Marketing

 • Khối Quản trị

 • Phòng Tuyển sinh & Chăm sóc PHHS

 • 01

Xem chi tiết

Giáo viên và Trợ giảng Tiếng Anh

 • Khối Chuyên môn

 • Liên cấp K-12

 • 4

Xem chi tiết

Giáo Viên Tiểu học

 • Khối Chuyên môn

 • Tiểu học (1-5)

 • 4

Xem chi tiết

Cha mẹ Nội trú

 • Khối Chuyên môn

 • Phòng Quản lý - Giáo dục Nội trú

 • 4 (2 nam, 2 nữ)

Xem chi tiết

Giám sát Dịch vụ

 • Khối Quản trị

 • Văn phòng trường

 • 02

Xem chi tiết

hot

Bảo mẫu mầm non

 • Khối Chuyên môn

 • Khối Mầm non

 • 10

Xem chi tiết

hot

Giám thị

 • Khối Quản trị

 • Văn phòng trường

 • 10

Xem chi tiết

hot

Giáo viên Tiểu học

 • Khối Chuyên môn

 • Tiểu học (1-5)

 • 15

Xem chi tiết

hot

Giáo viên Tiểu học

 • Khối Chuyên môn

 • Tiểu học (1-5)

 • 10

Xem chi tiết

hot

Trưởng Phòng Quản lý Chất lượng & Thư viện

 • Khối Quản trị

 • Phòng QLCL Giáo dục & Thư viện

 • 2

Xem chi tiết

hot

Trưởng Phòng Tư vấn học đường

 • Khối Quản trị

 • Phòng Tư vấn học đường

 • 1

Xem chi tiết

hot

Chuyên viên Tư vấn tâm lý học đường

 • Khối Chuyên môn

 • Liên cấp 1-12

 • 2

Xem chi tiết

hot

Chuyên viên Tư vấn tâm lý học đường

 • Khối Quản trị

 • Liên cấp 1-12

 • 2

Xem chi tiết

hot

Trưởng Phòng Chương trình Giáo dục Nội trú

 • Khối Quản trị

 • Phòng Quản lý - Giáo dục Nội trú

 • 2

Xem chi tiết

hot

Giáo viên Chương trình Giáo dục Nội trú

 • Khối Quản trị

 • Phòng Quản lý - Giáo dục Nội trú

 • 2

Xem chi tiết

hot

Giáo viên Chương trình Giáo dục Nội trú

 • Khối Quản trị

 • Phòng Quản lý - Giáo dục Nội trú

 • 2

Xem chi tiết

hot

Giáo viên Chương trình Giáo dục Nội trú

 • Khối Quản trị

 • Phòng Quản lý - Giáo dục Nội trú

 • 2

Xem chi tiết

hot

Trưởng Phòng Quản lý CSVC

 • Khối Quản trị

 • Phòng Quản lý Cơ sở vật chất

 • 1

Xem chi tiết

hot

Trưởng Phòng Tuyển sinh & Chăm sóc PHHS

 • Khối Quản trị

 • Phòng Tuyển sinh & Chăm sóc PHHS

 • 1

Xem chi tiết

hot

Chánh Văn phòng

 • Khối Quản trị

 • Văn phòng trường

 • 1

Xem chi tiết