IEC

“SNA – Văn hóa Xanh” Thông điệp từ Phó Hiệu Trưởng nhà trường

Kính gửi Quý phụ huynh,

Chào mừng Quý phụ huynh đến với năm học mới, năm học 2018 -2019 tại SNA. Tôi tên Caroline Fogiel hiện phụ trách khối Tiểu học và là điều phối viên chương trình PYP. Như Quý phụ huynh đã biết, hiện tại SNA là một trong những ứng viên cho chương trình PYP và chúng ta có hai năm để chuẩn bị cho việc giảng dạy hoàn toàn chương trình IBPYP. Điều này có nghĩa là công tác giáo dục sẽ được cải tiến, học sinh sẽ có nhiều cơ hội chủ động để trở thành người có tinh thần học hỏi suốt đời. Trọng tâm không chỉ là về Đọc Viết và Toán học mà còn là các thói quen tư duy thông qua sự khám phá và hợp tác.

“SNA – Văn hóa Xanh”! Một trong những chủ đề xuyên suốt của chương trình PYP là “Chia sẻ với hành tinh của chúng ta” nhằm nhấn mạnh rằng học sinh của SNA cần phải bảo vệ môi trường. Vì lý do đó, SNA sẽ dần giảm thiểu cung cấp các ly nhựa và ống hút đến tháng 12/2018. Vào tháng 01/2019, ly nhựa sẽ không được cung cấp tại trường. Một trường học IB là một môi trường đề cao tính cộng đồng và chúng ta cần chung sức động viên học sinh trở thành những công dân toàn cầu có trách nhiệm nhằm giảm tình trạng làm ô nhiễm hành tinh này.

Tôi sẽ chia sẻ với Quý phụ huynh những thông tin được cập nhật thường xuyên trên trang này và hàng tuần tôi sẽ gửi tin nhắn cho Quý vị.

Mong rằng sẽ nhận được các ý kiến đóng góp của Quý phụ huynh.

Caroline Fogiel
Vice principal of PYP program of SNA